[PHP|JavaScript] json_encode

JSON (JavaScript Object Notation) jest lekkim tekstowym formatem wymiany danych bazującym na podzbiorze języka JavaScript. Dzięki łatwości w generowaniu i analizowaniu, jest on najczęściej używanym formatem w API różnego rodzaju aplikacji. Więcej przeczytać można na stronie www.json.org. W tym wpisie przestawię jak język PHP współpracuje z tym właśnie formatem wymiany danych.

Funkcja json_encode

W PHP do generowania łańcucha JSON służy funkcja json_encode, która jako parametr przyjmuje wartość do zakodowania. Należy pamiętać, że domyślnym kodowaniem formatu JSON jest UTF-8. Od PHP >= 5.3.0 funkcja ta przyjmuje też parametry $options oraz depth. Funkcja zwraca łańcuch JSON.

Przykładowe użycie:

$car = ['type' => 'sedan', 'color' => 'black'];

echo json_encode($car); // Wyświetli: {"type":"sedan","color":"black"}

JavaScript JSON.parse

Jak w JavaScript przekształcić łańcuch JSON w obiekt? Są dwie możliwości, ale ja wspomnę tylko o jednej - najbezpieczniejszej i przeznaczonej właśnie do tego. Mam na myśli metodę parse obiektu JSON, która analizuje łańcuch JSON i zwraca wartości. Dlaczego ta metoda jest bezpieczna? Jeśli analizowany łańcuch nie będzie prawidłowym formatem JSON, wyrzucony zostanie wyjątek SyntaxError.

Przykładowe użycie:

var car = JSON.parse('{"carType":"sedan","carColor":"black"}');

alert(car.carType); // Wyświetli 'sedan'
alert(car.carColor); // Wyświetli 'black'

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?