[HTML] Pierwsza strona

Kolejny wpis z serii Dla zielonych. Wpis ten poświęcony będzie stworzeniu pierwszej strony HTML. Utworzymy prosty dokument zawierający tytuł w nagłówku h1 i krótki opis strony umieszczony w paragrafie. Reguły CSS umieścimy w osobnym pliku, aby zachować przejrzystość kodu HTML.

Dokument HTML

Zaczniemy od szkieletu naszej strony. Stwórz plik index.html i wklej do niego poniższy kod:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="utf-8" />
 
 <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" media="screen" />
 
 <title>Moja pierwsza strona HTML</title>
 </head>
 <body>
 <div>
   <h1>Moja pierwsza strona HTML</h1>
   <p>To jest moja pierwsza strona HTML.</p>
 </div>
 </body>
</html>

Reguły CSS

W tej części zajmiemy się ostylowaniem naszej prostej strony, a reguły umieścimy w osobnym pliku style.css, więc utwórz taki plik i wpisz do niego poniższe reguły:

body, h1, p {margin:0;padding:0;}
body {background-color:#000000;}
h1 {font-size:40px;color:#ffffff;}
p {font-size:15px;color:#ffffff;}

Właściwie to wszystko. Zapisz obydwa pliki i otwórz w przeglądarce plik index.html.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode