[C++] Jak obliczyć deltę?

Aby obliczyć deltę, czyli wartość wyrażenia b2 - 4ac w równaniu kwadratowym ax2 + bx + c = 0, musisz znać wartości współczynników a, b i c.

Zatem program obliczający deltę musi otrzymać 3 wartości: a, b, c. Następnie program może obliczyć deltę za pomocą funkcji pow (do podniesienia b do kwadratu).

#include <iostream>
#include <cmath>

int main() {
  double a, b, c;
  std::cout << "Podaj współczynnik a: ";
  std::cin >> a;
  std::cout << "Podaj współczynnik b: ";
  std::cin >> b;
  std::cout << "Podaj współczynnik c: ";
  std::cin >> c;

  double delta = pow(b, 2) - 4 * a * c;

  std::cout << "Delta wynosi: " << delta << std::endl;

  return 0;
}

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode