[PHP] Aktualna liczba osób na stronie, czyli licznik online

Piszemy licznik online na stronę

// Path do pliku, w którym przechowywane są adresy IP
$file = "ip_addresses.txt";

// Czas trwania sesji w sekundach (5 minut = 300 sekund)
$sessionDuration = 300;

// Pobieramy aktualny adres IP użytkownika
$ipAddress = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

// Sprawdzamy, czy plik istnieje
if (file_exists($file)) {
  // Otwieramy plik w trybie odczytu i zapisu
  $handle = fopen($file, "r+");

  // Blokujemy plik, aby uniknąć konfliktów z innymi użytkownikami
  flock($handle, LOCK_EX);

  // Odczytujemy zawartość pliku
  $ipAddresses = unserialize(fread($handle, filesize($file)));

  // Dodajemy aktualny adres IP do tablicy adresów IP
  $ipAddresses[$ipAddress] = time() + $sessionDuration;

  // Przesuwamy wskaźnik pliku na początek
  rewind($handle);

  // Zapisujemy zaktualizowane adresy IP do pliku
  fwrite($handle, serialize($ipAddresses));

  // Zwalniamy blokadę pliku
  flock($handle, LOCK_UN);

  // Zamykamy plik
  fclose($handle);
} else {
  // Jeśli plik nie istnieje, tworzymy go i ustawiamy tablicę adresów IP z aktualnym adresem IP
  $ipAddresses = array($ipAddress => time() + $sessionDuration);
  file_put_contents($file, serialize($ipAddresses));
}

// Sprawdzamy, czy adres IP jest nadal aktywny
if (isset($ipAddresses[$ipAddress]) && $ipAddresses[$ipAddress] > time()) {
  // Wyświetlamy liczbę osób przeglądających stronę
  echo "Aktualnie na stronie jest: " . count($ipAddresses) . " osób.";
} else {
  // Jeśli adres IP wygasł, usuwamy go z tablicy adresów IP
  unset($ipAddresses[$ipAddress]);

  // Otwieramy plik w trybie odczytu i zapisu
  $handle = fopen($file, "r+");

  // Blokujemy plik, aby uniknąć konfliktów z innymi użytkownikami
  flock($handle, LOCK_EX);

  // Przesuwamy wskaźnik pliku na początek
  rewind($handle);

  // Zapisujemy zaktualizowane adresy IP do pliku
  fwrite($handle, serialize($ipAddresses));

  // Zwalniamy blokadę pliku
  flock($handle, LOCK_UN);

  // Zamykamy plik
  fclose($handle);

  // Wyświetlamy liczbę osób przeglądających stronę
  echo "Aktualnie na stronie jest: " . count($ipAddresses) . " osób.";
}

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?