[PHP] Jak sprawdzić czy plik istnieje?

PHP oferuje programistom dużo użytecznych funkcji, a jedną z nich jest file_exists. Funkcja sprawdza istnienie pliku lub katalogu dla podanej ścieżki i adekwatnie do tego zwraca odpowiednią wartość typu boolean. Użycie funkcji file_exists jest bardzo proste. Przyjmuje ona jeden argument - ścieżkę do pliku lub katalogu i zwraca wartość TRUE, jeśli plik lub katalog istnieje, w przeciwnym razie funkcja zwróci FALSE.

Przykładowe użycie

<?php

if(file_exists('/files/readme.txt')) {

echo 'Plik istnieje';

}

else {

echo 'Nie ma takiego pliku';

}

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode