[PHP] Jak sprawdzić czy plik istnieje?

PHP oferuje programistom dużo użytecznych funkcji, a jedną z takich funkcji jest file_exists. Funkcja sprawdza istnienie pliku lub katalogu dla podanej ścieżki i adekwatnie do tego zwraca odpowiednią wartość typu boolean. Użycie funkcji file_exists jest bardzo proste. Przyjmuje ona jeden argument - ścieżkę do pliku lub katalogu i zwraca wartość TRUE, jeśli plik lub katalog istnieje, w przeciwnym razie funkcja zwróci FALSE.
Przykładowe użycie:

if(file_exists('/files/readme.txt')) echo 'plik istnieje';

else echo 'plik nie istnieje';

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP] Szyfrowanie hasła

[PHP] Jak wyświetlić tablicę?