[PHP] Jak wyświetlić losowy tekst?

Zdarza się niekiedy potrzeba wyświetlenia jakiegoś losowego tekstu na stronie np. przysłowia lub jakiejś informacji. Nie jest to trudne do zrobienia, a rozwiązanie zajmuje dosłownie kilka lini kodu.

Za pewne domyślasz się, że trzeba użyć tablicy do przechowywania tekstów o ile nie będą one pobierane z bazy danych. Aby pobrać element z tablicy musimy odwołać się do niego poprzez klucz. Jeśli chcemy pobrać losowy tekst musi zostać wygenerowany losowy klucz i tu z pomocą przychodzi funkcja array_rand. Funkcja ta przyjmuje jako argument tablicę, z której klucz ma zostać wylosowany i zwraca go.

Przykład

<?php

$texts = ['Hello Poland', 'Hello Germany', 'Hello Belgium', 'Hello Scotland'];

$key = array_rand($texts, 1);

echo $texts[$key];

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode