[PHP] Typy danych

Pisząc skrypty PHP tworzysz zmienne. Zmienne są swego rodzaju schowkami, z których aby coś wyjąć, trzeba odwołać się po nazwie zmiennej. Każda zmienna w PHP przechowuje dane określonego typu, np. zmienna, której przypisano wartość składającą się z liczby 2 przechowuje dane typu integer (liczba całkowita). W przeciwieństwie do np. C++, typ zmiennej ustawiany jest przez silnik PHP na podstawie danych, które zostały do niej przypisane. W języku PHP mamy dziesięć obsługiwanych typów.

Cztery typy skalarne:

  • boolean - wartość logiczna TRUE i FALSE;
  • integer - liczba całkowita należąca do przedziału ℤ = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...};
  • float - liczba zmiennoprzecinkowa (np. 2.000);
  • string - łańcuch znaków;

Cztery typy złożone:

  • array - tablica;
  • object - obiekt;
  • callable
  • iterable

Dwa typy specjalne:

  • resource - zmienna ta przechowuje referencje do zewnętrznego zasobu. Zasoby są tworzone i wykorzystywane przez funkcje specjalne np. mysql_connect;
  • NULL - zmienna bez żadnej wartości (nie mylić z 0);

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP] Szyfrowanie hasła

[PHP] Jak wyświetlić tablicę?