[PHP] Typy danych

Pisząc skrypty PHP tworzysz zmienne. Zmienne są swego rodzaju schowkami, z których aby coś wyjąć, trzeba odwołać się po nazwie zmiennej. Każda zmienna w PHP przechowuje dane określonego typu, np. zmienna, której przypisano wartość składającą się z liczby 2 przechowuje dane typu integer (liczba całkowita). W przeciwieństwie do np. C++, typ zmiennej ustawiany jest przez silnik PHP na podstawie danych, które zostały do niej przypisane.

Typy skalarne

Typy skalarne to podstawowe typy danych, które przechowują pojedynczą wartość. W PHP jest ich cztery:

  • boolean - wartość logiczna TRUE i FALSE;
  • integer - liczba całkowita należąca do przedziału ℤ = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...};
  • float - liczba zmiennoprzecinkowa (np. 2.000);
  • string - łańcuch znaków;

Typy złożone

  • array - tablica;
  • object - obiekt;
  • callable - funkcja, którą można wywołać, np. callback lub funkcja anonimowa;
  • iterable - typ, który reprezentuje zestaw wartości, które można iterować;

Typy specjalne

  • resource - zmienna ta przechowuje referencje do zewnętrznego zasobu np. połączenia z bazą danych;
  • NULL - zmienna bez żadnej wartości (nie mylić z 0 lub '');

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[PHP] Jak pobrać adres strony?