[PHP] Losowa liczba

W tym wpisie przerobimy losowanie liczb w PHP. Losową liczbę można wygenerować na kilka bardzo prostych sposobów. Najprostszym z nich jest skorzystanie z oferowanych przez PHP i przeznaczonych właśnie do tego celu funkcji. Należy jednak mieć na uwadze, że liczby wygenerowane przez te funkcje nie będą losowe, a pseudolosowe, ponieważ będą one wygenerowane przez dany algorytm.

mt_rand

Pierwszą i jedną z lepszych metod, których możemy użyć do wygenerowania liczb losowych jest funkcja mt_rand. Jest to lepsza wersja funkcji rand, o której w dalszej części artykułu.

Przykładowe użycie funkcji

  • echo mt_rand();
  • echo mt_rand(5, 10);

Funkcja mt_rand może przyjąć dwa opcjonalne argumenty min i max. Jest to przedział, z którego losowane mają być liczby. Np. mt_rand(1, 5) zwróci pseudolosową liczbę nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 5. Domyślną wartością argumentu min jest 0, a argumentu max wartość zwracana przez funkcję mt_getrandmax.

rand

Funkcja rand generuje liczbę stałoprzecinkową i podobnie jak jej lepsza wersja może przyjąć dwa opcjonalne argumenty min i max o takich samych wartościach domyślnych co mt_rand.

Przykładowe użycie funkcji rand

  • echo rand();
  • echo rand(10, 20);

Powyższe funkcje nieznacznie różnią się szybkością.

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP] Szyfrowanie hasła

[PHP] Jak wyświetlić tablicę?