[PHP] Jak sprawdzić czy zmienna istnieje?

W razie potrzeby sprawdzenia czy dana zmienna istnieje, posłużyć się można funkcją isset.

Funkcja ta sprawdza, czy podana zmienna została zadeklarowana z wartością inną niż null.

Jeśli zmienna nie została zadeklarowana, funkcja isset zwróci false. Podobnie stanie się, jeśli utworzona zmienna będzie miała wartość null.

Przykład

<?php

$hello = 'hello';

isset($hello); // Zwróci: true

$test = '';

isset($test); // Zwróci: true

$n = null; // Zwróci: false

isset($i); // Zwróci: false

Oczywiście funkcją isset można sprawdzać również zmienne, a właściwie tablice specjalne, takie jak: $_COOKIE, $_GET, $_POST.

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode