[CSS] Jak ustawić obraz jako tło?

CSS pozwala na ustawienie tła graficznego zarówno dla całej strony (body) lub dla każdego innego elementu HTML. Do ustawiania tła graficznego służy właściwość background-image lub background z odpowiednimi wartościami i polecam stosować właśnie tą drugą metodę. Aby tło graficzne mogło zostać ustawione dla elementu musimy podać jego adres źródłowy, a robi się to za pomocą atrybutu url, np.
background: #000000 url('https://www.example.com/images/background.png');.
Jak widać oprócz adresu źródłowego do tła, podany został także domyślny kolor - tak dla właściwości background, a także innych właściwości CSS można podać kilka wartości oddzielając je od siebie spacjami. Wracając do tematu, aby ustawić tło dla całej strony ustawiamy właściwość background dla selektora body, analogicznie robimy dla innych elementów HTML. Dodatkowo możemy podać wartości dla pozycjonowania tła np. center center (wyśrodkowanie w pionie i w poziomie). Domyślnie obraz tła będzie umieszczony w górnym lewym rogu (top left).

Przykład

body {

 background: #000000 url('https://www.example.com/images/background.png') 50% 50%;

}

W powyższym przykładzie graficzne tło zostanie ustawione dla selektora body, czyli dla całego dokumentu HTML oraz zostanie ono wyśrodkowane w pionie i w poziomie. Ponadto jeśli nie uda się wczytać obrazu tła zostanie ustawiony kolor czarny (#000000), a co więcej jeśli obraz np. PNG będzie zawierał elementy przezroczyste również zostaną one wypełnione ustalonym kolorem - w tym przykładzie czarnym.

Podobnie sprawa ma się w przypadku innych elementów. W poniższym przykładzie tło zostanie ustawione dla elementu div:

.bg {

 background: #000000 url('https://www.example.com/images/background.png') center top;

}

<div class="bg"></div>

Komentarze

Popular

[C++] Jak obliczyć pole i obwód trapezu?

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[JavaScript|Node.js] Generowanie kodów QR w Node.js z użyciem biblioteki qrcode