[PHP] Jak zamienić tekst w tablicę?

Pisząc serwisy w PHP bardzo często konieczne jest przekonwertowanie tekstu na elementy tablicy. Aby tego dokonać należy użyć funkcji explode. Funkcja ta została stworzona dla potrzeb podziału tekstu i zamiany jego fragmentów na elementy tablicy. Innymi słowy explode rozbija tekst i zwraca go jako wartości tablicy. Jak to działa? Mamy przykładowo tekst 'Do kupienia: 5 bułek' i chcemy go podzielić na 2 części: 'Do kupienia' i '5 bułek'. Robimy to tak: $array = explode(':', 'Do kupienia: 5 bułek'); - jak widać w przykładzie funkcja przyjmuje dwa wymagane argumenty $separator - separator oraz $text - tekst do rozbicia. W powyższym przykładzie separatorem jest znak dwukropka, a tekst zostanie rozbity na dwa elementy. W zasadzie to tyle, mamy teraz dostęp do części tekstu poprzez klucze. Oczywiście separatorów może być kilka, a im będzie ich więcej, tym więcej elementów będzie zawierała tworzona tablica. Separatorem może być praktycznie każdy znak (spacja również). Najczęściej jednak stosuje się jako separator znaki: ';', ',', '|'. Uwaga! Tworzona przez funkcje tablica indeksuje się od 0, czyli zawsze odwołujemy się do elementów poczynając od klucza 0.

Dzielenie stringa - przykłady

$text1 = 'temperatura;ciśnienie;wilgotność';

$weather = explode(';', $text1); // Tablica $weather będzie zawierała elementy: $weather[0] - temperatura, $weather[1] - ciśnienie, $weather[2] - wilgotność.

$text2 = 'To jest jakiś tekst';

$array = explode(' ', $text2); // Tablica $array będzie zawierała elementy: $array[0] - To, $array[1] - jest, $array[2] - jakiś, $array[3] - tekst

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP] Szyfrowanie hasła

[PHP|HTML] Odświeżenie strony