[PHP] Jak wyświetlić adres IP?

Do wyświetlenia adresu IP przy użyciu PHP służy tablica $_SERVER z kluczem 'REMOTE_ADDR'.

Wyświetlanie adresu IP

Przykładowe użycie:

echo $_SERVER['REMOTE_ADDR']; // wyświetli aktualny adres IP klienta
W kolejnym przykładzie stworzymy prostą stronę wyświetlającą informacje o IP i przeglądarce klienta:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Logowanie</title>
</head>
<body>
<div>
<h1>Client INFO</h1>
<p>IP: <?= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; ?></p>
<p>Browser: <?= $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; ?></p>
</div>
</body>
</html>

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP|HTML] Odświeżenie strony

[PHP] Szyfrowanie hasła