[PHP] Jak usunąć pierwszy element tablicy?

Jeśli zajdzie konieczność usunięcia pierwszego elementu z tablicy, z pomocą przychodzi funkcja array_shift, która nie robi nic innego jak usunięcie pierwszego elementu z tablicy. Funkcja przyjmuje jeden argument typu array i usuwa z podanej tablicy element z jej początku. Funkcja skróci podaną tablicę o ten usunięty element i zwróci go.

Usuwanie pierwszego elementu tablicy

$imiona = ['Darek', 'Mariusz', 'Karolina'];

Jeśli chcemy tylko skrócić tablicę:

array_shift($imiona); // Tablica $imiona została skrócona o pierwszy element, czyli 'Darek'.

echo count($imiona); // wyświetli: 2

Jeśli chcemy dalej operować na usuniętym elemencie:

$pierwszy_element = array_shift($imiona);

echo $pierwszy_element; // wyświetli: 'Darek'

To tyle, funkcja jest jak widać prosta w użyciu, a przydaje się bardzo często, przynajmniej mnie :)

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP] Szyfrowanie hasła

[PHP] Jak wyświetlić tablicę?