[PHP] Funkcja substr, czyli jak skrócić tekst

Niekiedy przy pisaniu kodu zdarza się potrzeba przycięcia jakiegoś fragmentu tekstu. W PHP mamy funkcję do tego przeznaczoną, a mianowicie funkcję substr. Funkcja ta ma za zadanie przyciąć tekst wedle podanych parametrów i zwrócić przycięty fragment. Funkcja substr przyjmuje 3 argumenty. Są to $string - tekst do przycięcia, $start - pozycja startowa (od 0) i $length - długość. Argumenty $start i $length to oczywiście liczby całkowite.

Skracanie tekstu

Przykład użycia:

$text = 'Ten tekst zostanie przycięty';

echo substr($text, 0, 3); // wyświetli 'Ten'
echo substr($text, -6); // wyświetli 'ycięty'
echo substr($text, -5, 1); // wyświetli 't'

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP] Szyfrowanie hasła

[PHP|HTML] Odświeżenie strony