[PHP] Jak ustawić cookie?

Do ustawiania ciastek przez PHP służy funkcja setcookie. Funkcja ta przyjmuje 8 argumentów, w tym 1 wymagany. Wymaganym argumentem jest identyfikator (nazwa) cookie. Poprzez identyfikator możemy później odwołać się do danego ciastka (odczytać je). Jeśli drugi argument nie zostanie podany, ustawione zostanie puste CIASTKO. Pozostałe 7 argumentów, które można przekazać do funkcji setcookie to:

  • value - wartości jaka ma być przechowywana w cookie;
  • expires - czas kiedy ciastko ma wygasnąć;
  • path - ścieżka na serwerze, w której cookie ma być dostępne. Domyślnie jest to aktualny katalog, w którym cookie zostało utworzone;
  • domain - domena, dla której cookie ma być dostępne;
  • secure - czy cookie ma być przekazywane tylko przy połączeniu w trybie SSL;
  • httponly - czy cookie ma być dostępne tylko przez protokół HTTP;
  • options - tablica

Przykładowe użycie

setcookie('ciastko, 'jakiś tekst'); // ustawi cookie 'ciastko' o wartości 'jakiś tekst'
Kolejny przykład:
setcookie('zalogowany', '1', time() + 3600); // ustawi cookie 'zalogowany' o wartości '1' na 1 godzinę

Usuwanie cookie

Aby usunąć ustawione wcześniej ciastko, usuwamy dane z globalnej zmiennej cookie oraz zmieniamy cookie zapisane w przeglądarce na pustą wartość i wygasły czas.
Przykład:

unset($_COOKIE['ciastko']);

setcookie('ciastko, '', time() - 3600);

Komentarze

Popular

[HTML] Jak wstawić obrazek?

[PHP] Szyfrowanie hasła

[PHP|HTML] Odświeżenie strony